Δρακοπυροσβέστης

διάβασμα, τρέξιμο, ταινίες
Τοποθεσία
Αχαρνές
Τώρα διαβάζω
η σφίγγα των πάγων Ιούλιος Βέρν

Υπογραφή

Πάντα φανταζόμουν τον παράδεισο σαν ένα είδος βιβλιοθήκης.
~Jorge Luis Borges (Αργεντινός συγγραφέας )
Top