Σκιπίων

Κλασική λογοτεχνία,μουσική,ποδόσφαιρο,φωτογραφία,φιλοσοφία,ψυχολογία,ιστορία
Απασχόληση
Φιλόλογος

Υπογραφή

Φτιάξε τον δικό σου παράδεισο και είμαι σίγουρος θα βρεθείς πολλές φορές εκεί μέσα
Top