Search results

 1. Σαλάτας

  Απορία για την ονομαστική "ὁ ἀγώνας"

  Εάν οι ονομαστικές τών λέξεων αγώνας, ελαιώνας, ορνιθώνας, κ.λπ., αλλά και άλλα όπως σωλήνας, κρατήρας, κ.λπ., είναι από τις αιτιατικές "τὸν ἀγῶνα, τὸν ἐλαιῶνα, τὸν σωλῆνα", κ.λπ. (πάντα σύμφωνα με το Βικιλεξικό), δεν θά 'πρεπε, στο πολυτονικό, η ονομαστική να τονίζεται "ὁ ἀγῶνας, ὁ ἐλαιῶνας, ὁ...
 2. Σαλάτας

  Ήμαστε, ήσαστε

  Υπάρχει παρατατικός "ήμαστε" και "ήσαστε", αντί για "ήμασταν" και "ήσασταν"?
 3. Σαλάτας

  2⁰

  Το 2⁰ θα μπορούσε να διαβασθεί "δύο εις την μηδεπρώτη", αφ' ού το 2¹ διαβάζεται "δύο εις την πρώτη"?
 4. Σαλάτας

  "ήγουν" και "ήτοι"

  Το "ήγουν" έχει κάποιαν διαφορά από το "ήτοι"?
 5. Σαλάτας

  Απορία για τις καταλήξεις -η και -ησαν

  Κανονικά, για να χρησιμοποιηθούν αυτές οι καταλήξεις δεν πρέπει να μπει η χρονική αύξηση? (π.χ. εξελέγη(σαν), ανετράπη(σαν), κ.λπ.) Για ποιόν λόγο, σε μερικά κείμενα, βλέπουμε λέξεις όπως "εξελίχθη", "-θεωρήθησαν", "-χρησιμοποιήθησαν", κ.λπ.? Είχα κάνει, πιο παλιά, ερώτηση για τον παθητικό...
 6. Σαλάτας

  Απορία για την κατάληξη -ᾶς

  Στο πολυτονικό, λέξεις όπως "κλειδαρᾶς", "ὑπναρᾶς", "φουκαρᾶς", κ.λπ., γιατί παίρνουν περισπωμένη?
 7. Σαλάτας

  τὤκανα

  Σε ένα κείμενο τού 1920 (στην δημοτική), λέει: "Κρέας μὲ κυδώνια. Γιὰ σένα τὤκανα." Κανονικά δεν θά 'πρεπε να είναι είτε "τοὔκανα", είτε απλώς "τὄκανα"? Και επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα και πιο μετά, όπως στο "Κι ἔπρεπε νὰ τὤχῃς κόψῃ", "... τὤστρωναν ἐκεῖ-ἔξω στὸ φαγοπότι.", κ.λπ. Προφανώς...
 8. Σαλάτας

  Ήθελον αντιληφθή

  Μάς έχει εξηγήσει ο δόκτωρ Μωσέ ότι το "θέλω" + απαρέμφατο αορίστου ήταν τρόπος για να σχηματισθεί ο μέλλων. Σε ένα κείμενο, όμως λέει: "... ν' αποστέλλωσι τώ υπουργείω ειδήσεις διά πάντα σεισμόν, ούτινος ήθελον αντιληφθή". Αυτό είναι ιδία περίπτωση με το "Ἡ δίκη θέλει συνεχισθῇ καὶ σήμερον"...
 9. Σαλάτας

  Απορία για το "ελληνικά"

  Όταν λέμε "στην ελληνική" εννοούμε "στην ελληνική γλώσσα". Παραλείπουμε το "γλώσσα". Όταν λέμε "στα ελληνικά", τί παραλείπουμε?
 10. Σαλάτας

  Απορία για την λέξη "ραδιενεργός"

  Η λέξη "ραδιενεργός" είναι τριγενής δικατάληκτη, ή τρικατάληκτη? Έχουμε την ραδιενεργό διάσπαση (και τώρα που έψαξα, είδα και την ραδιενεργό ισορροπία). Συνήθως οι τριγενείς δικατάληκτες δεν είναι που τονίζονται στην προπαραλήγουσα? (Έχουμε και τις εις "-ούχος" λήγουσες που είναι δικατάληκτες...
 11. Σαλάτας

  Απορία για τον παθητικό αόριστο τής λέξεως "προσέχω"

  Διάβαζα ένα βιβλίο για Java, και σε κάποια φάση λέει "παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να προσεχθούν" Είναι σωστό αυτό, ή δεν έχει παθητική φωνή το "προσέχω"? Έψαξα στο Wiktionary "προσέχω", και (στα αρχαία) δεν είχε παθητική. Είχε μόνον ενεργητική και μέση. Έψαξα και "έχω"...
 12. Σαλάτας

  Απορία για το "υπό" και το "παρά"

  Τί διαφορά έχει το "προς χρήσιν υπό των..." και το "προς χρήσιν παρά των..."?
 13. Σαλάτας

  Απορία για τον τονισμό τής λέξεως "γλώσσα"

  Πριν λίγο, στο YouTube, μού προετάθη βίντεο από το "Σὲ προσκυνῶ, γλώσσα" (που, όπως προκύπτει, είναι εκπομπή στην τηλεόραση), και μού έκανε εντύπωση το "γλώσσα" με οξεία (όντος του υπολοίπου τίτλου σε πολυτονικό). Η γλῶσσα δεν παίρνει περισπωμένη?
 14. Σαλάτας

  Απορία για το "πρωτο-"

  Υπάρχει πρόθεση "πρωτο-"? Δεν τό βρήκα πουθενά στις προθέσεις. Αν δεν είναι, γιατί λέμε, π.χ., "πρωτοέκανα", και όχι "πρωτόκανα"? Δεν είναι σαν να λέμε, π.χ., "χρησιμεποίησα" (εσωτερική αύξηση χωρίς να υπάρχει πρόθεση)?
 15. Σαλάτας

  Απορία για το "ειλικρινά"

  Αφ' ού τα εις -ης (συνεχής, ακριβής, συνεπής, κλπ) κάνουν επίρρημα πάντα εις -ως (συνεχώς, ακριβώς, συνεπώς, κλπ), δεν θα έπρεπε η λέξη "ειλικρινά" να μην υπάρχει, γιατί είναι "ο ειλικρινής"?
 16. Σαλάτας

  "Νὰ ᾖναι" ἢ "νὰ εἶναι";

  Το διάβασα κάπου με ῃ. Η υποτακτική έτσι είναι? Τις περισσότερες φορές το έχω δει με ει.
 17. Σαλάτας

  Απορία για το άρθρο της ονομαστικής του πληθυντικού των θηλυκών

  Το αἱ πώς έγινε οἱ (οι)? Ο μόνος τρόπος που μού 'ρχεται είναι να έγινε πρώτα ᾑ, (όπως στο παλαιός ‒> παλῃός) και μετά, αφού δεν μπορούσαμε να βάζουμε υπογεγραμμένες, το κάναμε ίδιο με το αρσενικό. Επέτυχα τίποτε?
 18. Σαλάτας

  Απορία για το "καί τινας"

  Το "καί τινας" μπορούμε να το γράψουμε "καί τινες", ή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η αρχαία κατάληξη?
 19. Σαλάτας

  Απορία για το "αφέθηκε"

  Αφ' ού ήταν "αφέθη", ούτως ή άλλως, γιατί δεν λέμε "αφέθη" και όχι "αφέθηκε"? Είναι σαν να λέμε "προέβηκε".
 20. Σαλάτας

  Απορία για τον αόριστο του "πίνω"

  Αφ' ού δεν είναι "επίνω", ή κάτι τέτοιο, γιατί ο αόριστος είναι "ήπια" και όχι "έπια"? Κι ο παρατατικός "έπινα" είναι. Όχι "ήπινα".
Top