Απορία για τον αόριστο «εμπερδεύθην»

Εγώ να κάνω μίαν άλλην ερώτηση? Στο Βικιλεξικό λέει ότι η λέξη "μπερδεύω" είναι από το "μπερδένω", που είναι από το εν + περιδέω. Αν το "περιδέω" είναι από το περί + δέω, αντί για "εμπερδεύθην" δέν θα έπρεπε να είναι "εμπεριεδέθην"?
 
εμπερδεύθην
Μήπως πρόκειται για παθητική φωνή, άρα εν προκειμένω έχουμε να κάνουμε με το μπερδεύομαι, το οποίο απαντά στο γενικό «κανόνα» που γράψαμε σε άλλο νήμα: (;)

«ο παθητικός αόριστος (α) απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία:
την αύξηση στην οριστική, συν το ρηματικό θέμα, συν το πρόσφυμα (χρονικό) -θη- ή -θε-, συν την κατάληξη»

Μπερδεύομαι και παιδεύομαι με τα φωνηεντόληκτα ρήματα, αλλά τι κι εάν ἐμπερδεύθην και ἐπαιδεύθην, αφού ἠκούσθην; (ορίστε και η εξαίρεσή σου να μην έχεις παράπονο)
 
Last edited:
Χαχαχα Εκείνος ο κανόνας δέν ήταν για την καθαρεύουσα :Ρ Το "εμπερδεύθην" αντικατεστάθη από το "μπερδεύτηκα". Αλλά εγώ άλλο είχα πεί. Αν πάρουμε το "μπερδεύομαι", φυσικά θα γινόταν "εμπερδεύθην". Αλλά σύμφωνα με το Βικιλεξικό, το "μπερδεύω" είναι από το "μπερδένω", που είναι από το "(ε)ν" + "περιδέω". Αν το "περιδέω" είναι από το "περί" + "δέω", τότε το εμπεριδέομαι/εμπεριδούμαι, θα κάνει "εμπεριεδέθην".

Δέν ηκούσθης. Εδιαβάσθης :Ρ

(Σύμφωνα με το Βικιλεξικό, το "διαβάζω" είναι από το "διαβιβάζω". Αν είναι έτσι, τότε είναι σωστό το "εδιαβάσθης", ή έπρεπε να είναι "διεβάσθης", γιατί το "διαβιβάζω" κάνει "διεβίβασα"?)
 
Από τη δική μου σκέψη, τη μη-φιλολογική, το πώς καταλήγει μια λέξη γλωσσολογικά δε τη συνδέει απαραίτητα με τον τύπο και τους κανόνες των λέξεων προέλευσής της..

Αλλά θα με κάνεις να «ξεσκονίσω» λιγάκι τις ερχόμενες στιγμές/μέρες.
 
Χαχαχα Λογικά, ναί. Ούτε εγώ είμαι φιλόλογος, αλλά νομίζω ότι έγινε διαφορετική λέξη το "διαβάζω". Άρα, μάλλον, το σωστό είναι "εδιάβασα". Άρα "Δέν ηκούσθης. Εδιαβάσθης :Ρ"
 
Το ἠκούσθην γράφτηκε μοναχά για να επισημανθεί η εξαίρεση στα ρήματα με χαρακτήρα φωνήεν.
Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το εἱλκύσθην ή το ἐκελεύσθην, αλλά δε θα αναδείκνυαν ιδιαίτερο συγγραφικό ταλέντο/νόημα στην πρότασή μου. :p
 
Last edited:
Α, τέτοια να βλέπω!

Δέν θα ταίριαζε κάποιο από αυτά στην πρόταση, όμως.

Edit: Τώρα εντάξει :Ρ
 
Last edited:
Εγώ να κάνω μίαν άλλην ερώτηση? Στο Βικιλεξικό λέει ότι η λέξη "μπερδεύω" είναι από το "μπερδένω", που είναι από το εν + περιδέω. Αν το "περιδέω" είναι από το περί + δέω, αντί για "εμπερδεύθην" δέν θα έπρεπε να είναι "εμπεριεδέθην"?
Εμπεριεδεήθην είναι το σωστό αν πάρουμε ως βάση τους αρχαίους τύπους της λέξης. Επίσης οι δίφθογγοι πράγματι λογαριάζονται ως μιά συλλαβή, δεν τους χωρίζουμε ποτέ.
 
σ’αγαπώ φίλε
Και για να μην αφεθεί η συγκεκριμένη δήλωση «ξεκρέμαστη», οδηγώντας ενδεχομένως σε διαδρομές παρεξηγήσεων ή ζήλιας (χαλώντας μας τα τυχερά), οφείλω να εξηγήσω την πηγή της.

Μου θυμίζεις Σαλάτιε, ένα παλιό μου αντίγραφο που πλέον έχει τα διπλάσια (+) χρόνια του παρόντος σου.
Τις στιγμές αυτού (εκείνου) του παρελθόντος, συχνά οι αναζητήσεις μου -γλωσσολογικές ή μη- γίνονταν βορά (όλων) αυτών που δεν έβρισκαν λόγο ή νόημα ύπαρξης τέτοιων προβληματισμών.

Σήμερα δύναμαι να χτίσω ή να γκρεμίσω αυτοβούλως, με τη χρήση μιας μόνο λέξης ή πρότασης.

Βαδίζεις σε ένα όμορφο μονοπάτι, απόλαυσε το ταξίδι και τις βροχερές, αντάμα (ἐν τῷ ἅμα) με τις ηλιόλουστες, εμπειρίες του.
(και δε θα χάσεις :))
 
Last edited:
Α, σέ ευχαριστώ πολύ! Ειλικρινώς, δέν ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτό. Γενικώς, δέν ξέρω πώς να απαντάω σε τέτοια με κάτι άλλο εκτός από μίαν ευχαριστία... Απολογούμαι για τυχούσα πρόκληση απογοητεύσεως, ή κάτι άλλο παρόμοιο :Ρ
 
Άφησε (κράτησε) τις απολογίες για τους θεούς και τις εκκλησίες (αρχαίες, παλαιές ή και(ε)νές). :p
 
Last edited:
Εγώ να κάνω μίαν άλλην ερώτηση? Στο Βικιλεξικό λέει ότι η λέξη "μπερδεύω" είναι από το "μπερδένω", που είναι από το εν + περιδέω. Αν το "περιδέω" είναι από το περί + δέω, αντί για "εμπερδεύθην" δέν θα έπρεπε να είναι "εμπεριεδέθην"?
Αγαπητέ μου, επιτρέψτε μου να επανέλθω στο ερώτημά σας, επειδή έχει ενδιαφέρον.

Η απορία σας είναι δικαιολογημένη για δύο σημαντικούς λόγους:
1) Το ρήμα μπερδεύω (μεσαιωνικό) προέρχεται από τύπο *ἐμπεριδέω, ο οποίος όμως είναι αμάρτυρος, δηλαδή υποθετικός. Επομένως, δεν υπήρξαν ποτέ παρελθοντικοί τύποι όπως *ἐμπεριεδέθην κτλ. Οι μεσαιωνικοί τύποι ενεστώτα που συναντώνται στα κείμενα είναι κυρίως (ἐ)μπερδεύω, (ἐμ)προδένω και παρόμοια.
2) Ο σχηματισμός του δεν είναι ακριβώς φωνητικός αλλά αναλογικός. Οι μεσαιωνικοί τύποι μπερδεμένος (συντελεσμένη μετοχή) και ἐμπέρδεσε, ἐμπερδέσαν (συνοπτικός παρελθοντικός ή αόριστος) παρουσίαζαν ομοιότητα με το σχήμα ρημάτων σε -εύω (π.χ. μεσν. δουλεμένος - δούλεψε - δουλεύω, θαρρεμένος - θάρρεψε - θαρρεύω κ.ά.), με αποτέλεσμα να σχηματιστεί νέος ενεστώτας (ἐ)μπερδεύω, η δε φυσική εξέλιξη σε (ἐ)μπεριδένω (πβ. δέω > δένω) να μην επικρατήσει. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται συμμετρική ή τετραμερής αναλογία.

Ευχαριστώ.

Υ.Γ. Θα πρότεινα στους αγαπητούς διαχειριστές να διαχωριστεί το νήμα τού ρήματος μπερδεύω από το αρχικό για τον ρόλο τού ημιφώνου στο κορόιδεψα (που το καθιστά τονούμενο στην τρίτη συλλαβή), επειδή αποτελούν χωριστά θέματα.
 
Top