Απορία για το "κυρία"

Σαλάτας

Κοινωνός
Αφ' ού το "κυρία" είναι θηλυκό του "κύριος", γιατί λέμε "κυρίες και κύριοι", και όχι "κύριες και κύριοι", ή "οι κυρίες προηγούνται", και όχι "οι κύριες προηγούνται"? Ούτως ή άλλως, "αι κύριαι" ήταν, και, καί το ε, καί το αι στο τέλος, είναι βραχύχρονα, οπότε, όπως και να τό δούμε, δεν δικαιολογείται το "κυρίες".
 
Last edited:
Top