Εγκυκλοπαιδειες ζώων

Φαροφύλακας

Απαρέμφατος Δροσουλίτης του πιο Μόρμυρου Φθόγγου
Προσωπικό λέσχης
Με ποιον σκοπό; για ιδία χρήση; για δώρο;
 
Με ποιον σκοπό; για ιδία χρήση; για δώρο;
Μου αρέσει να διαβάζω για τα ζώα δεδομένου ότι θέλω να σπουδάσω και κτηνιατρική και εννοείται έχω και άλλες εγκυκλοπαίδειες. Αυτή που είναι για τα ερπετά έχω την αντίστοιχη για τις ρατσες σκύλων, την άλλη την βρήκα καθώς έψαχνα και θέλω να μάθω αν είναι καλή, χρήσιμη και καλογραμμένη.
 

Φαροφύλακας

Απαρέμφατος Δροσουλίτης του πιο Μόρμυρου Φθόγγου
Προσωπικό λέσχης
Νομίζω πως δύσκολα θα τύχεις κάποιον που να έχει διαβάσει καί τις δύο ώστε να σου προτείνει και συμβουλή.

Δοκίμασε να τις βρεις κάπου, ιντερεντικά ή σε φυσική υπόσταση, και να τις ξεφυλλίσεις και δεις ποια σου αρέσει.
 
Top