Εκδοτικοί οίκοι για ποίηση

Αγαπητοί

Καταρχάς ευχαριστώ για την αποδοχή σε τούτη την πανέμορφη προσπάθεια.

Έχω ήδη εκδώσει το πρώτο μου βιβλίο στα νεοελληνικά γράμματα, όμως λόγω του οτι ο εκδότης μου υπήρξε μάλλον απαράδεκτος όσον αφορά την συμπεριφορά του πέραν της οικονομικής συναλλαγής δεν παρέστει ΚΑΝ στις τρείς παρουσιάσεις του βιβλίου μου στα 2015, θα ήθελα να βρώ κάποιον αξιόπιστο εκδότη για συνεργασία.

Έχω ήδη εκδώσει ως προανέφερα δύο ποιητικές συλλογές, έχω άλλη μία έτοιμη καθώς και ετοιμάζω και μία τέταρτη, επίσης ετοιμάζω και μια ερμηνευτική βιογραφία για έναν λόγιο της προπολεμικής Ελλάδας.

Η οιαδήποτε συμβουλή θα ήτο λίαν χρήσιμος.

Ευχαριστώ σας εκ των προτέρων.

Προτείνετε μου και το ενδεχόμενο αυτοέκδοσης, κυρίως όποιος έχει διέλθει αυτής της ατραπού.
 
Top