Καλοκαιρινή νέα συνανάγνωση για το καλοκαίρι;

Ποιο βιβλίο τελικά;


  • Total voters
    21
  • Poll closed .

Κόρτο Μαλτέζε

Μεγάλος Βεζίρης της Βαγδάτης
Άνοιξα νέο θέμα. Αυτό έχει εκπληρώσει την ιστορική αποστολή του :ρ οπότε τις επόμενες ημέρες θα αυτοκαταστραφεί :)
 
Top