Κανόνες

Φαροφύλακας

Απαρέμφατος Δροσουλίτης του πιο Μόρμυρου Φθόγγου
Προσωπικό λέσχης
Προετοιμασία
Κάθε παίκτης διαλέγει από πριν δυο-τρεις πολύ σπάνιες λέξεις, από κάποιο λεξικό (ας τις έχει δακτυλογραφημένες στον υπολογιστή από πριν ώστε αυτές να είναι έτοιμες για χρήση).

=-=-= Αρχή Παιχνιδιού =-=-=

Το παιχνίδι ξεκινάει με συνεννόηση στο ομιλητήριο. Η κρυφή επικοινωνία γίνεται μέσω π.μ.

===== Αρχή Γύρας =====

Φάση 1
Όταν έρθει η σειρά τού παίκτη να κάνει "μάνα", κάνει ανάρτηση (στο νήμα που ανοίγεται εκείνη την μέρα ειδικά για το παιχνίδι), και παρουσιάζει την ζητούμενη λέξη (μια από τις δύσκολες που έχει βρει) σε φωνητική γραφή. Εάν η λέξη είναι, για παράδειγμα, ερυγή, γράφει: /εριγί/ (μήτε διπλά σύμφωνα σημειώνονται. Δες στο τέλος τής ανάρτησης για την φωνητική γραφή).

Φάση 2
Οι υπόλοιποι βλέπουν την ανάρτηση και προσπαθούν να φτιάξουν ορισμούς που να είναι κοντά στον ορισμό τού λεξικού όπως και να μαντέψουν την σωστή ορθογραφία τής λέξης. Εάν δεν έχουν ιδέα τί σημαίνει η λέξη, προσπαθούν να φτειάξουν, απλά, παραπειστικούς ορισμούς, έστω και άσχετους. Μπορούν να συμπεριλάβουν και ετυμολογικό σχόλιο. Στέλνουν τον ορισμό τους στην μάνα με π.μ.

Φάση 3

Η μάνα λαμβάνει τους ορισμούς των παικτών (μέσω π.μ.) και τους παραθέτει τον ένα κάτω από τον άλλο σε τυχαία σειρά. Ανάμεσά τους βάζει, σε τυχαία θέση, και τον αυθεντικό ορισμό τού λεξικού. Φροντίζει οι ορισμοί να είναι ομοιόμορφοι σε... εμφάνιση. Απαλείφει ορθογραφικά λάθη, βάζει παντού τόνους κτλ.. Κάνει νέα ανάρτηση με τους ορισμούς αριθμημένους.

Φάση 4
Οι παίκτες επιλέγουν έναν από τους ορισμούς, αυτόν που πιστεύουν πως είναι ο αυθεντικός, και στέλνουν την επιλογή τους (τον αριθμό) στην μάνα με π.μ.

Φάση 5
Η μάνα κάνει νέα ανάρτηση όπου φαίνονται τα ακόλουθα:
Ποιος ορισμός ανήκει σε ποιον (για τον αυθεντικό ορισμό ανακοινώνει και από ποιο λεξικό τον πήρε) και την βαθμολογία η οποία ορίζεται όπως φαίνεται εδώ πιο κάτω.

===== Τέλος Γύρας =====

Έπειτα ξεκινά η επόμενη γύρα όπου μάνα κάνει ο επόμενος.

Βαθμολογία
Κάθε παίκτης λαμβάνει:
2 βαθμούς εάν ο ορισμός που έδωσε στην φάση 2 είναι σωστός (κοντά σε αυτόν τού λεξικού)
2 βαθμούς εάν στην φάση 4 επέλεξε τον σωστό, αυτόν του λεξικού (δηλ. της μάνας)
1 βαθμό εάν στην φάση 4 επέλεξε σωστό ορισμό, όχι όμως τού λεξικού (αλλά κάποιου συμπαίκτη)
2 βαθμούς εάν ο δικός του ορισμός επιλέχτηκε από άλλον παίκτη ως ο σωστός (εάν δηλ. κατάφερε να παραπείσει)

Προτείνω επίσης +1 βαθμό (τουλάχιστον) σε περίπτωση που δώσει και σωστή ετυμολογία. ( συμφωνείτε; )

=-=-= Τέλος Παιχνιδιού =-=-=

Όταν το παιχνίδι κλείσει, είναι καλό κάποιος (εγώ, το βλέπω) να κάνει μια ανάρτηση όπου θα δίνει ένα πινακάκι με τα αποτελέσματα ανά γύρα ως εξής:

παίκτης 1...|Χ|2|1|Μ|3 = 6
παίκτης 2...|0|1|1|4|Μ = 6
παίκτης 3...|Μ|2|Χ|Χ|Χ = 2
παίκτης 4...|1|Μ|2|2|0 = 5
παίκτης 5...|1|1|Μ|2|0 = 4


Όπου Χ σημαίνει πως δεν έπαιξε, και Μ πως έκανε μάνα.

* Για την αντιγραφή τής λέξης από το λεξικό: εάν η λέξη έχει περισσότερους από έναν ορισμούς, εμείς επιλέγουμε μόνο έναν. Μπορούμε να παραλείψουμε κάποια έξτρα τού ερμηνεύματος (π.χ. σχόλια για την κλίση, την χρήση, την ετυμολογία κ.τ.λ.) ώστε αυτό να είναι πιο απλό και να μην φαίνεται πως είναι το σωστό που προέρχεται από λεξικό.

----------------------

Φωνητική Γραφή

Φωνητική γραφή εννοούμε εδώ την γραφή τής λέξης με την πιο απλή ορθογραφία όπου αντί για υ,η,ει,οι,υι βάζουμε ι, αντί για ω βάζουμε ο, αντί για αι βάζουμε ε. Τα διπλά σύμφωνα τα σημειώνουμε μονά κι ας πούμε πως στην θέση των γκ και γγ θα βάζουμε g.

Η ιδέα είναι να κρύψουμε την ορθογραφία τής λέξης ώστε οι παίκτες να προσπαθήσουν να την μαντέψουν και να την αναπαράγουν.

Ο τόνος και τα διαλυτικά σημειώνονται.

Παραδείγματα:

μυρίζω -> μιρίζο
αγκύλες -> αgίλες
συνειδητοποιώ -> σινιδιτοπιό
αλλεπάλληλος -> αλεπάλιλος

Όποιος παίκτης δεν είναι σίγουρος αν μεταγράφει την λέξη σωστά στην φωνητική γραφή, ας ρωτήσει για διευκρίνηση στο ομιλητήριο.
 
Top