Ο Βυζαντινός Κόσμος (Δεύτερος Τόμος) - Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία (641-1204)


Τίτλος: Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ) - Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (641-1204)
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Εκδόσεις: ΠΟΛΙΣ
Έτος έκδοσης: Δεκέμβριος 2011
Αριθμός σελίδων: 704
ISBN: 9789604352517


Ο δεύτερος τόμος της σειράς ‘Βυζαντινός Κόσμος’ ασχολείται με την περίοδο από το 641, όταν πέθανε ο Ηράκλειος και η Αυτοκρατορία έχασε τις Ανατολικές τις επαρχίες, μέχρι το 1204, χρονιά που η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα στρατεύματα των Λατίνων. Ανάμεσα στις δύο αυτές ημερομηνίες έλαμψε ο Βυζαντινός πολιτισμός και το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα εύχρηστο εγχειρίδιο για να μελετήσει κανείς όλες τις πτυχές του πολιτισμού αυτού.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιέχει μια συνοπτική αλλά αρκετά καλή παρουσίαση των πολιτικοστρατιωτικών γεγονότων σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο μέρος ασχολείται με την διακυβέρνηση της Αυτοκρατορίας: υπάρχουν κεφάλαια για το Παλάτι, την Εκκλησιαστική οργάνωση, την Αυτοκρατορική διοίκηση, το στρατό και ναυτικό και για τους ευγενείς. Το τρίτο μέρος του βιβλίο αναλύει διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την βυζαντινή κοινωνία: π.χ. η οικονομία, η θρησκευτική ζωή, η ζωή στην ύπαιθρο, τα γράμματα και οι τέχνες. Τέλος, το τέταρτο μέρος του βιβλίου έχει κεφάλαια για τις περιοχές τις Αυτοκρατορίας: Ανατολία, Βαλκάνια και Ιταλία.

Το βιβλίο είναι αρκετά εύχρηστο καθώς, όπως ανέφερα παραπάνω, μπορεί κανείς να εξετάσει όλες τις πτυχές του Βυζαντινού βίου και όχι μόνο στα πολικά και στρατιωτικά γεγονότα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κεφάλια για τις περιοχές της Αυτοκρατορίας καθώς αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής και το εύρος του Βυζαντινού κόσμου. Πράγματι, το κεφάλαιο για την Ιταλία είναι πολύ ενδιαφέρον καθώς (δυστυχώς) αυτή η περιοχή του Βυζαντινού κόσμου δεν έχει μελετηθεί τόσο όσο οι άλλες περιοχές. Για αυτόν το λόγο προτείνω το βιβλίο αυτό σε όλους όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για την μεσαιωνική Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
 
Last edited by a moderator:
Top