Πανεπιστημιακά Βιβλία Οικονομικά Λογιστικά

ργργ

Όμορφο Νιάτο
όλα κατασταση Άριστη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ / NUGENT NEILL / ΣΑΒΒΑΛΑΣ / 20€

Το εγχειρίδιο του μικρού και μεσαίου επιχειρηματία / Νίκος Ε. Σκουλάς / NSA / 20€

Λογιστική εμπορικών εταιρειών / Καρδακάρης, Κωνσταντίνος / Interbooks / 10€

Γενική Λογιστική / Ιωάννα Δημοπουλου - Δημακη / ΕΛΛΗΝ / 10€

Οικονομικα ΜΑθηματικά / Χουβαρδά Βασίλη / Μακεδο9νικές Εκδόσεις / 10€

Μακροοικονομια / Μανωλάτος / ΕΛΛΗΝ / 15€

Στοιχεία εμπορικού δικαίου / Πουλάκου - Ευθυμιάτου, Αντωνία / Σάκκουλας / 10€

Μικρο/Μακροοικονομική Θεωρία / Κώττη Γεω / Εκδ Μπένου / 25€

Στατιστικές Μέθοδοι / Δονάτος Γεωργιος / Εκδόσεις Σάκουλας 15€

Εισαγωγή στην ΟΙκονομική 2 Τόμοι / David Begg / Επιστημονικη Βιβλιοθήκη 40€
 
Top