Πωλείται: "Μακεδονία. Οι Βιογραφίες". [ΔΙΤΟΜΟ]

αεί νέος συνεχώς

Όμορφο Νιάτο
Σπανιότατη, πολυτελής έκδοση. Ποιοτικό χαρτί. Τιμή 60€, συζητήσιμη

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ. Το έργο εκπονήθηκε από επιστημονική επιτροπή ακαδημαϊκών.
Πρόκειται για δύο τόμους μεγάλου μεγέθους, 621 + 650 σελίδων, που περιέχουν λεπτομερείς βιογραφίες των Μακεδόνων.
Οι τόμοι είναι δερματόδετοι και φέρουν και τα περικαλύμματά τους (κουβερτούρες). Τελούν σε άριστη κατάσταση, καινούργιοι.

Προφανώς, τιμή-ευκαιρία...

Γεια και χαρά

184185186
 
Last edited:
Top