Πωλούνται: Συγγράμματα Πληροφορικής, Μαθηματικών & Οικονομικών

Πληροφορική --------------------
 • C++ Προγραμματισμός, (με CD) / Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel / 30€
 • Java Προγραμματισμός, (με CD) / Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel / 30€
 • Η Επιστήμη των Υπολογιστών - Μία ολοκληρωμένη παρουσίαση / J. Glenn Brookshear, Κ. Κουρκουμπέτης (ελληνική έκδοση) / 20€
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με τη γλώσσα VHDL (με CD) / S. Brown, Z. Vranesic / 50€
 • Τεχνολογία Λογισμικού / Μ. Γιακουμάκης, Ν. Διαμαντίδης / 40€
 • Γραφικά και οπτικοποίηση - Αρχές και Αλγόριθμοι / Θ. Θεοχάρης, Γ. Παπαϊωάννου, Ν. Πλατής, Ν. Μ. Πατρικαλάκης / 20€
 • Κατανεμημένα Συστήματα / A. Tanenbaum, M. van Steen / 30€
 • Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών / A. Tanenbaum / 25€
 • Σχεδιασμός Αλγορίθμων / J. Kleinberg, E. Tardos / 40€
 • Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα / A. Tanenbaum / 35€
 • Δικτύωση Υπολογιστών / J. Kurose, K. Ross / 30€
 • Αλγόριθμοι / S. Dasgupta, C. Papadimitriou, U. Vazirani / 10€
 • Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή / A. Dix, J. Finlay, G. Abowd, R. Beale / 20€
 • Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες / Γ. Ξυλωμένος, Γ. Πολύζος / 10€
 • Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισμού / H. Lewis, C. Papadimitriou / 15€
 • Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριάκών Συστημάτων / Ε. Κιουντούζης / 20€
 • Μεταγλωττιστές / Α. Ahom, M. Lam, R. Sethi, J. Ullman / 25€
 • Αυτονομία και Πολιτική Ανυπακοή στον Κυβερνοχώρο / Δ. Γκρίτζαλης / 10€
 • Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών (2 τόμοι) / D. Patterson, J. Hennessy / 70€
 • Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων / R. Elmasri, S. B. Navathe / 40€
 • Δίκτυα Υπολογιστών / A. Tanenbaum, D. Wetherall / 35€
 • Τεχνητή Νοημοσύνη / S. Russell, P. Norvig / 70€
 • Ανάκτηση Πληροφορίας / R. Baeza-Yates, B. Ribeiro-Neto / 30€
 • Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό / Μ. Χαλκίδη, Μ. Βαζιργιάννης / 15€
 • Συστήματα Βάσεων Δεδομένων / Ε. Γιαννακουδάκης / 15€
Μαθηματικά --------------------
 • Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός / M. Spivak / 15€
 • Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών / C. L. Liu / 10€
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική / Ο. Παπαδήμας, Χ. Κοίλιας / 10€
 • Παίγνια και Αποφάσεις / Ε. Μαγείρου / 10€
 • Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών / Σ. Δημέλη / 20€
 • Γραμμική Αλγεβρα / Γ. Δονάτος, Μ. Αδάμ / 15€
 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες / Δ. Μπερτσεκάς, Γ. Τσιτσικλής / 10€
 • Αριθμητική Γραμμική Αλγεβρα / Δ. Καραγιαννάκης / 10€
Οικονομικά --------------------
 • Χρηματοικονομική Λογιστική / Δ. Γκίκας, Α. Παπαδάκη / 20€
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας / G. Mankiw, M. Taylor / 40€
Χέρι με χέρι στην Αθήνα μετά από συνεννόηση. Τα βιβλία είναι άθικτα. Οι τιμές που αναγράφονται δεν είναι δεσμευτικές.
 
Τα συγγράμματα είναι ακόμα διαθέσιμα. Δεκτός κάθε έλεγχος με φωτογραφίες, είναι εντελώς άθικτα.
 
Τα συγγράμματα είναι ακόμα διαθέσιμα. Δεκτός κάθε έλεγχος με φωτογραφίες, είναι εντελώς άθικτα.
 
Τα συγγράμματα είναι ακόμα διαθέσιμα. Δεκτός κάθε έλεγχος με φωτογραφίες, είναι εντελώς άθικτα.
 
Τα συγγράμματα είναι ακόμα διαθέσιμα. Δεκτός κάθε έλεγχος με φωτογραφίες, είναι εντελώς άθικτα.
 
Top