Ρίξε τρεις λέξεις... για ένα θέατρο!

Φαροφύλακας

Απαρέμφατος Δροσουλίτης του πιο Μόρμυρου Φθόγγου
Προσωπικό λέσχης
( μα τί στο καλό μου θέλεις να κάνω; :χμ: το λέμε; )
 

Φαροφύλακας

Απαρέμφατος Δροσουλίτης του πιο Μόρμυρου Φθόγγου
Προσωπικό λέσχης
! Τελικά, θα έρθουν

(αν θυμαστε, πήγαινε να αποκαλύψει ποιοι θα έρθουν... :ρ )
 
Top