Ρίξε τρεις λέξεις γι' άλλο ένα θέατρο

Φαροφύλακας

Απαρέμφατος Δροσουλίτης του πιο Μόρμυρου Φθόγγου
Προσωπικό λέσχης
ΓΥΝΑΙΚΑ: Συναυλία;! Μα πώς

(και να θυμόμαστε πως στο θέατρο σπανίως υπάρχουν μεγάλοι μονόλογοι. Το μεγαλύτερο μέρος είναι στιχομυθίες... ;) )
 

Φαροφύλακας

Απαρέμφατος Δροσουλίτης του πιο Μόρμυρου Φθόγγου
Προσωπικό λέσχης
( επιστρέφεις στην θέση σου για το τραγουδιστικό ποιόν της αοιδού; :)))) )
 
Top