Τα Ελληνικά και οι άλλες γλώσσες

Φαροφύλακας

Απαρέμφατος Δροσουλίτης του πιο Μόρμυρου Φθόγγου
Προσωπικό λέσχης
γκέρων αντί για γέρων;;!:ααργκ:
όπου ωμέγα διάβαζε κάτι σαν δύο συνεχόμενα ο.

Και γι’ αυτό μου κάνει εντύπωση όταν ακούω καμιά φορά κάποιον να απαγγέλει κάποιο αρχαίο έμμετρο κείμενο και να επιμένειι "το απαγγέλω με μέτρο!" Τί μέτρο τάχα όταν προφέρει διαφορετικούς χρόνους από αυτούς που εννόησε ο συγγραφέας;
 
Σχετικά με τις εύλογες απορίες που διατυπώθηκαν για την ακριβή προφορά των Αρχαίων Ελληνικών, παρακαλώ ας μου επιτραπεί να παραπέμψω στο άρθρο μου Προφορά τής κλασικής αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ένα από τα ελάχιστα που αξιώθηκα να γράψω στην ελληνική ΒΠ παλαιότερα.

Αν και δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη κατηγορηματική για τον ήχο μιας τόσο διαφορετικής γλώσσας, ιδίως αν συμβαίνει να μην έχουμε ακούσματα μουσικού τονισμού, μπορούμε ωστόσο να διατυπώσουμε ασφαλή συμπεράσματα για την προφορά των φωνημάτων με βάση τα τεκμήρια που προσφέρουν διάφοροι ενδογλωσσικοί παράγοντες.

Στο άρθρο καταχωρίζεται σχετική βιβλιογραφία, αλλά το βιβλίο τού Allen που μνημονεύθηκε παραπάνω αποτελεί από μόνο του εξαιρετική εισαγωγή.

Ευχαριστώ.
 

Φαροφύλακας

Απαρέμφατος Δροσουλίτης του πιο Μόρμυρου Φθόγγου
Προσωπικό λέσχης
Σχετικά με τις εύλογες απορίες που διατυπώθηκαν για την ακριβή προφορά των Αρχαίων Ελληνικών, παρακαλώ ας μου επιτραπεί να παραπέμψω στο άρθρο μου Προφορά τής κλασικής αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ένα από τα ελάχιστα που αξιώθηκα να γράψω στην ελληνική ΒΠ παλαιότερα.
Μόλις διάβασα το άρθρο. Πρόκειται για μια προσεγμένη και πλήρη μελέτη που αληθινά αξίζει να την διαβάσει όποιος ενδιαφέρεται για το θέμα.
 
Top