Το μάθημα των αρχαίων..

Λορένα

Πολεμίστρια του Φωτός
Σε δημοτικά σχολεία της Οξφορδης θα διδάσκεται το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, με σκοπό τα παιδιά κατανοήσουν περισσότερο τα αγγλικά.
Γνωρίζω πως σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, διδάσκεται ήδη, αλλά.. σε δημοτικά;
Τι γνώμη έχετε περί αυτού; Είναι μια αναγνώριση της (αρχαίας) γλώσσας μας;


πηγη : >>> freegossip <<<
 
Είναι κυρίως αναγνώριση της δομής και της λειτουργίας της ελληνικής γλώσσας. Σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι το πλήθος των λέξεων, που βρίσκουν εφαρμογή αν όχι σε όλες, τότε στην πλειονότητα των επιστημών. Αυτό αντλείται από το γεγονός πως η ελληνική έχει την δυνατότητα παραγωγής νέων λέξεων που με την ανάλυσή τους, δίνουν επακριβώς τον νόημα της νέας λέξης. Κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο στις επιστημονικές περίπλοκες ορολογίες. Ενώ στα αγγλικά για παράδειγμα πρέπει να γίνει αποστήθιση της ορολογίας και της ερμηνείας τους, ο επιστήμονας που γνωρίζει ελληνικά έχει την δυνατότητα και μόνο με το άκουσμα της λέξεως να κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό της σημασία του όρου, ακόμα και να δημιουργήσει έναν καινούργιο όρο για μια καινούργια έννοια. Οπότε σε έναν τεχνολογικά εξελιγμένο κόσμο, αποφάσισαν να διδάσκεται απο το δημοτικό ακόμη, αν και φαντάζομαι δεν προχωρούν σε βάθος.
 
Top