Των, τους

Σαλάτας

Κοινωνός
Αφ' ού το "των" είναι από το "αυτών", καί το "τους" είναι από το "αυτούς", γιατί λέμε π.χ. "Να μήν μείνει ίχνος τους" καί όχι "Να μήν μείνει ίχνος των"?
 

Δρ Μωσέ

Κοινωνός
Αφ' ού το "των" είναι από το "αυτών", καί το "τους" είναι από το "αυτούς", γιατί λέμε π.χ. "Να μήν μείνει ίχνος τους" καί όχι "Να μήν μείνει ίχνος των"?
Πρόκειται για πραγματικά ενδιαφέρουσα ερώτηση και είναι ευκαιρία να αντιληφθούμε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως εκ πρώτης όψεως φαίνονται. Ευχαριστούμε τον αγαπητό φίλο για αυτή την καίρια απορία.

Ίσως φανεί παράξενο, αλλά το εγκλιτικό (κτητικό) τους, ήδη μεσαιωνικό, δεν προέρχεται από το αυτούς. Αν και η ακριβής προέλευση δεν είναι επιβεβαιωμένη, ωστόσο δύο είναι οι κυρίαρχες εκδοχές:

1) Προέρχεται από επέκταση του εγκλιτικού του (του ενικού) στον πληθυντικό. Το ληκτικό οφείλεται σε αναλογία προς το α΄ και β΄ πρόσωπο μας, σας. Συνεπώς, στη μεσαιωνική γλώσσα, κατά το εἰς τὸ (ὀ)σπίτι(ν) του ελέχθη και εἰς το σπίτι(ν) μας / τους.

2) Προέρχεται από συμφυρμό της γενικής των με την αιτιατική τους, δηλ. κατά το εἰς τὸ (ὀ)σπίτι(ν) των ελέχθη και εἰς το σπίτι(ν) τους. Αυτή την εκδοχή φαίνεται να την ενισχύει το μεσαιωνικό εγκλιτικό τως, που απαντά ακόμη και τώρα στην κρητική διάλεκτο.

Ελπίζω οι πληροφορίες αυτές να συνέβαλαν κάπως στη συζήτηση (ως η περιττή πληροφορία τής ημέρας ...).
Ευχαριστώ.
 
Top