Ἡ δίκη θέλει συνεχισθῇ καὶ σήμερον.

Ξέρω 'γώ... "Να"? :Ρ Όπως "χρειάζεται να συνεχισθεί". Συνήθως η υποτακτική μπαίνει μετά από "να", "αν", "θα", κ. λπ.
 
Α, okay. Απλώς έχω δεί υποτακτική με "να" μπροστά, όπως "νὰ κάνῃ", καί μού φάνηκε περίεργο :Ρ

Ευχαριστώ πολύ! ?
 
Ευχαριστούμε τον αγαπητό φίλο για την ενδιαφέρουσα ερώτηση, η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος από όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται.

Η ουσία τού ζητήματος έγκειται στον τρόπο σχηματισμού τού μέλλοντα, όταν έπαψε να είναι μονολεκτικός κατά την ύστερη ελληνιστική εποχή. Τότε άρχισαν να χρησιμοποιούνται διάφορες περιφράσεις για τον σχηματισμό τού μέλλοντα, από τις οποίες ξεχωρίζουμε δύο (ήδη από τον 11ο αιώνα):

1) θέλω ἵνα + υποτακτική: Από το γ΄ πρόσωπο θέλει ἵνα με διαδοχικές μειώσεις (θέλ' νὰ > θε να > θα να > θα: φαινόμενο που αποκαλείται γραμματικοποίηση· ας σημειωθεί ότι κάποιοι ενδιάμεσοι τύποι εξακολουθούν να μας φαίνονται οικείοι λόγω της παρουσίας τους στις διαλέκτους) προέκυψε το μόριο θα ακολουθούμενο από υποτακτική. Ο βουλητικός αυτός τύπος επικράτησε, επειδή έχει το πλεονέκτημα ότι δηλώνει πρόσωπο.

2) θέλω + απαρέμφατο αορίστου: Ο τύπος αυτός που χρησιμοποιείτο ώς την περίοδο της πρώιμης καθαρεύουσας σχηματιζόταν κατ' εξοχήν στο γ΄ πρόσωπο (π.χ. θέλει συνεχισθῆναι, από όπου θέλει συνεχισθῆν' > θέλει συνεχισθῆ). Συνεπώς, ο τύπος θέλει συνεχισθῇ (τον οποίο είδατε γραμμένο, δηλαδή με υποτακτική) δεν είναι σωστός, διότι εδώ έχουμε απαρεμφατική δομή. Σταδιακά αυτός ο τύπος εξέλιπε λόγω και της φωνητικής σύμπτωσης με τη δομή 1 στο γ΄ πρόσωπο, αλλά κυρίως λόγω της γενικής υποχώρησης του απαρεμφάτου προ των προσωπικών δομών.

Τέτοιου είδους ανορθογραφίες, όπως αυτή που παραθέσατε, ήταν συνηθισμένες κυρίως τον 19ο αιώνα, ακόμη και σε επίσημα κείμενα.
Ευχαριστώ.
 
Εγώ σάς ευχαριστώ, δόκτορ!

Φαίνεται, τέτοιου είδους ανορθογραφίες ήταν συνηθισμένες καί στις αρχές του 20ού αιώνος, αφ' ού αυτό το βρήκα σε εφημερίδα του 1917 ?
 
Top