2⁰

Το 2⁰ θα μπορούσε να διαβασθεί "δύο εις την μηδεπρώτη", αφ' ού το 2¹ διαβάζεται "δύο εις την πρώτη"?
 
Last edited:

Φαροφύλακας

Απαρέμφατος Δροσουλίτης του πιο Μόρμυρου Φθόγγου
Προσωπικό λέσχης
Γιατί δεν σας πιάνω; :χμ:

Αναφέρεστε στο ότι το μηδέν δεν έχει τακτικό αριθμητικό;

Μια χαρά δεν το λύσαμε το πρόβλημα με το δύο εις την μηδενική; (που μας κάνει ένα)
 

Φαροφύλακας

Απαρέμφατος Δροσουλίτης του πιο Μόρμυρου Φθόγγου
Προσωπικό λέσχης
Νομίζω πως αρχίζω και πιάνω τον Σαλάτα. Μα το να μην είναι πρώτη δεν σου διασφαλίζει πως δεν είναι π.χ. δευτέρα ή τρίτη.

Την κηδενική του Αντέρωτα δεν την πιάνω ακόμα. :))))
 
Εις τη κηδενικη φαινεται πιο λογικο
Ναι, αλλά δεν λέμε "δύο εις την ενική". Όποτε δεν μού φαίνεται και τόσο λογικό το "μηδενική" (που, φαντάζομαι, ήθελες να γράψεις), εκτός εάν έχουμε προσθέσει σημασία στο "μηδενικός", και σημαίνει καί "αυτός στην θέση 0".
Βέβαια, αποκλείεται στα τόσα χρόνια να μην είχε κανείς άλλος την ιδέα για το "εις την μηδεπρώτη", και, γενικώς, ο 0ος να διαβάζεται "μηδεπρώτος" :ρ

Νομίζω πως αρχίζω και πιάνω τον Σαλάτα. Μα το να μην είναι πρώτη δεν σου διασφαλίζει πως δεν είναι π.χ. δευτέρα ή τρίτη.
Μα, το "μηδέν" είναι το ουδέτερο τού "μηδείς" (μηδείς, μηδεμία, μηδέν). Το "μηδείς" (πάντα συμφώνως τω Βικιλεξικώ) είναι από το "μηδέ" (Βικ: ούτε/Wik: not even) + "εἷς" -> "ούτε (καν) ένας" (λιγότερο από ένας). Άρα, αφ' ού το "εἷς" γίνεται "πρῶτος", το "μηδείς", λογικά, γίνεται "μηδεπρῶτος". Δεν ξέρω. 5 η ώρα ήταν όταν το σκέφθηκα. Δεν ξέρω πώς μού ήρθε :ρ
 
Last edited:
Top